0,009
Dziś Wtorek
2023-11-28

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w Aleksandrowie

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-11-28 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w Aleksandrowie

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-28 godz: 17:03:04
2.Ilość wszystkich firm w Aleksandrowie wynosi: 42
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Aleksandrowie wynosi: 25
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-28 listopad 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w Aleksandrowie ich liczba zwiększyła się o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 0, co stanowi 0% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w Aleksandrowie za okres 1-28 listopad 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
1
2
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
0
3
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
0
4
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
0
5
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
0
6
Praktyka lekarska dentystyczna
0
7
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
0
8
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
0
9
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
0
10
Produkcja mebli kuchennych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w Aleksandrowie w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w Aleksandrowie

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: