0,009
Dziś Wtorek
2023-11-28

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w Aleksandrowie

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-11-28 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w Aleksandrowie obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-28 godz: 17:03:04
2.Ilość wszystkich firm w Aleksandrowie wynosi: 42
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Aleksandrowie wynosi: 25
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-28 listopad 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w Aleksandrowie, na pierwszym miejscu od końca widzimy Obróbka mechaniczna elementów metalowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Analizując zestawienie 10 działalności gospodarczych o największym spadku w Aleksandrowie widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność klubów sportowych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 0.
Stanowi to 0% w porównaniu do działalności gospodarczej, która odnotowała największy spadek.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym spadku w Aleksandrowie za okres 1-28 listopad 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
-1
2
Działalność klubów sportowych
0
3
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
4
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
0
5
Działalność bibliotek
0
6
Szkoły podstawowe
0
7
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
0
8
Działalność obiektów kulturalnych
0
9
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
0
10
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w Aleksandrowie w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w Aleksandrowie ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: