0,009
Dziś Wtorek
2023-11-28

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w Aleksandrowie

Aktualizacja: dzisiaj14:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-11-28 Obecnie podmioty gospodarcze w Aleksandrowie planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-11-28 godz: 15:03:01
2.Ilość wszystkich firm w Aleksandrowie wynosi: 42
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Aleksandrowie wynosi: 25
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w Aleksandrowie, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-28 listopad 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 0.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 0. Stanowi to 100% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w Aleksandrowie – listopad 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
0
2
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
0
3
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
0
4
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
0
5
Roboty izolacyjne
0
6
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w Aleksandrowie planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w Aleksandrowie będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...